Projelerin Hazırlanmasında Göz Önünde Tuttuğumuz Hususlar

Aşağıda belirtilen sistemlere ve tesislere ait çizimler ve hesaplar, proje hizmetlerimizin içeriğini oluşturur. Bu sistemlerin hepsini veya bir kısmını yapı cinsine, kullanım amacına göre geçerli standartlar, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, işverenin isteklerini de dikkate alarak projelendiririz.

a) Güç dağıtım tesisatı;
  1) Alçak gerilim güç dağıtımı,
  2) Priz tesisatı,
  3) Mekanik tesisat için güç dağıtımı - motor beslemeleri.
b) Yedek güç sistemleri;
  1) Dizel - jeneratör grubu,
  2) Kesintisiz güç kaynağı,
  3) Merkezi akümülatör grubu.
c) Aydınlatma;
  1) Genel aydınlatma,
  2) Çıkış/bilgi/yönlendirme aydınlatması,
  3) Acil durum aydınlatması,
  4) Dış aydınlatma (çevre aydınlatması),
  5) Özel aydınlatma,
  6) Aydınlatma kontrolü - karartma,
ç) Reaktif güç kompanzasyonu
d) Koruma sistemleri;
  1) Topraklama tesisi,
  2) Yıldırımdan koruma sistemi,
  3) Aşırı gerilimden koruma,
  4) Aşırı akımdan koruma,
  5) Artık akım koruması,
  6) Dolaylı dokunmaya karşı koruma,
e) İletişim sistemleri;
  1) Telefon,
  2) Bilgi iletişim ağı,
  3) TV sistemleri,
  4) Müzik yayın - anons sistemi,
  5) Çağrı sistemi,
  6) Merkezi saat sistemi,
  7) Intercom,
  8) Digital Signate,
f) Yangın algılama ve alarm sistemleri
g) Güvenlik sistemleri;
  1) Kapalı devre TV sistemi,
  2) Hırsız alarm sistemleri,
  3) Geçiş kontrol sistemi,
  4) Elektronik bekçi tur ve kontrol sistemi,
  5) Gaz algılama sistemi,
  6) Su basması algılama ve alarm sistemi,
ğ) Özel sistemler;
  1) Kongre - konferans sistemleri,
  2) Simültane tercüme sistemi,
  3) Ses ve görüntü sistemleri,
  4) Tıbbi çağrı sistemleri,
  5) Elektronik sıra çağrı sistemleri,
  6) Bilgi (informasyon) sistemleri,
  7) Bina otomasyon sistemleri,
  8) Yapısal kablolama.

Proje Aşamalarımız

a) Etüt-öneri raporu: Projelendirilecek yapının veya tesisin işletme fonksiyonlarını sağlayacak sistemler seçilerek ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Projelendirilecek sistemlerle ilgili alternatif çözümler, enerjinin nereden ne şekilde sağlanacağı belirtilerek yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından etüt edilir.

b) Ön proje: İşletme fonksiyonlarına uygun olan gerilim dağıtım sisteminin proje üzerinde gösterilmesi, panoların yerleşimi, tahmini güç ve aydınlatma hesapları ve örnek tekhat şemaları hazırlanır.

c) Kesin proje: Elektrik tesislerinin ön projede belirlenen sistemlere uygun nitelikte nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizimler, teknik özellikler, hesaplar ve şartnameler ile tamamlayıcı dokümanlardan oluşur, Kesin projeler belirli bir markaya göre yapılmaz, en yaygın kullanılan sistemler göz önünde tutulur.

ç) Uygulama Projesi: (Yapım çizimleri ve hesapları) Tesisin yapımına başlanmadan önce, imalatçı firmaların seçilen cihazlarının tip ve ölçüleri kullanılarak hazırlanan projelerdir. Elektrik iç tesislerinde kullanılacak seçilmiş cihazların son yerleşimi ve kesin boyutlandırılması ancak bu hesaplar ve çizimlerle mümkün olur.

d) Son durum (yapıldı) projesi: İmalat ve montajı tamamlanarak işletmeye alınma aşamasına gelmiş olan ve elektrik tesislerinin tamamlanmış durumunu gösteren projedir. Bu proje uygulama projesi (yapım çizimleri ve hesapları) esas alınarak hazırlanır. Projelendirilen tesislerle ilgili işletme ve bakım kitapçıkları bu projelerin ekidir.

Aydınlatma Tekniğimiz

İnsan bütün çalışmalarında ışığa bağlı olup, doğal ışığın yetmediği durumlarda yapay ışığı da kullanır. Ondokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar henüz çıra, mum ve yağ lambaları ile aydınlanılıyordu. 1879'da Th. A. Edison'un akkor telli lambayı icat etmesi ile aydınlatma tekniğinde yeni bir çığır açıldı. Ardından osmiyum, tugsten, ve tantal tellerine geçildi. Deşarj lambalarında büyük gelişmeler oldu ve flüoresan lambanın yayılması ile aydınlatma tekniği bugünkü düzeyine ulaştı.

Aydınlatmacılığın temel konusu ışığın üretimi, dağıtımı, ekonomisi ve ölçülmesidir. Ayrıca aydınlatma, ışığın insan bünyesindeki etkilerini de inceler. Artık bir odanın aydınlatılması için tavanına bir lamba asılması ile yetinilmemektedir. Her aydınlatılacak yerin özel bir problem olarak ele alınması ve incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemede fizyolojik ve ekonomik koşulların yanısıra mimari ve teknik düşünceler de önemli yer tutar. Aydınlatmacılığın temel yardımcıları, fizik, fizyolojik-optik ve psikoloji olup; bir aydınlatma probleminin çözümü, ancak, ışığın üretiminde söz sahibi olan ve artistik konularla uğraşan elektrik mühendisleri tarafından yapılabilir.

İyi bir aydınlatma birçok istek ve gereksinime aynı anda yanıt verdiğinden herhangi bir aydınlatma tesisi kurulurken Esan Mühendislik olarak genelde bu isteklerden birine öncelik veririz. Bu durumda aydınlatmanın ana amacı, öne alınan bu gereksinime yanıt vermek olurken, diğerleri de ihmal edilmez. Biz amacı bakımından aydınlatmayı üçe ayırırız. Fizyolojik, dekoratif ve dikkati çeken aydınlatma. Fizyolojik aydınlatmada amaç cisimleri şekil, renk ve ayrıntıları ile rahat ve hızla görebilmek iken ; dekoratif aydınlatmada amaç görülmesi istenen cisimleri bütünü ile göstermek değil, daha çok estetik etkiler uyandırmaktır. Dikkati çeken aydınlatmada ise amaç dikkat çekmek yani reklam yapmaktır.

ESANepd Mühendislik aydınlatma çözümlerini, doğal ve yapay aydınlatma kullanarak iç ve dış mekanlar için üretmektedir. Çalışma alanlarımız ise turizm tesisleri, eğitim binaları, sağlık binaları, konutlar, yönetim binaları, ticaret binaları ve endüstriyel yapılardan oluşmaktadır. Sınırsız aydınlatma çözümlerimizi üretirken, önce her türlü ayrıntıyı gözden geçirir, sonra bilgisayar destekli üç boyutlu tasarımlarımızı hazırlarız. Ardından aydınlatma projelerimizi yine bilgisayar destekli olarak çizer ve en sonunda uygulamayı yapıp tasarımı gerçeğe dönüştürürüz.

« Geri Dön


 ESANepd Mühendislik Tüm Hakları saklıdır. Web sitesinde kullanılan görseller ve metinler ESANepd Mühendislik'in izni alınmadan kullanılamaz.

Designed by: OrBiT


Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Referanslar | Danışmanlık ve Denetim Çalışmaları | Enerji Yöneticiliği | İrtibat | Ana Sayfa